International Championship

“Briliant Cup “ Italy Milano 2021

21.09.2021

SECTION PMU


International Championship

“Briliant Cup “ Italy Milano 2021

21.09.2021

SECTION PMU


Eng-RO-RU

1. The participant of the online championship must be a master with sufficient work experience who can complete the procedure and send it to the organizer on time .
2. The online championship is open to permanent makeup specialists of all
levels.
3. Persons participating in the online championship must be over 18 years of age at the time of application.
Categories :
JUNIOR - after the basic course - experience of at least 2 years

MASTER - after the basic course - experience of at least 5 years

PROFESSIONAL - Over 5 years of experience

The participant must fill in all the points upon registration:

- FULL NAME

- FULL ADDRESS

- MOBILE PHONE

- NAME OF NOMINATION AS IN THE REGULATIONS

- CATEGORY TO WHICH THE MASTER TO APPLY

- ATTACH A PHOTO OF THE WORK Briliantcup@gmx.com

- ATTACH A PHOTO OF A PAYMENT CHECK


IMPORTANT INFORMATION!!!!!!

OPEN REGISTRATION : 15.08.2021

close REGISTRATION : 15.09.2021

JUDGES DAY :21.09.2021-30.09.2021

FINAL REZULTS :10.10.2021

DELIVERY TROPHY-SINCE 15.10.2021

THE PARTICIPANT PAYS IN FULL FOR DELIVERY OF HIS winning cups BY THE TRANSPORT COMPANY !!

If the competitor is not registering the work till the deadline, and the registration fee is paid, the organizers are not responsible for the refunds.Awards :
PARTICIPANTS WILL RECEIVE ONLINE DIPLOMA FOR PARTICIPATION,

SEPARATE CUP OF THE WINNER AND DIPLOMA FOR
PLACE 1-diploma / cup
PLACE 2 - diploma / cup
PLACE 3 - diploma / cup

Grand Prix by category / 7-10 entries

JUNIOR Grand Prix MASTER Grand Prix - diploma / cup /
Professional Grand Prix - diploma / cup /

Grand Prix Team - Diploma / Cup / Medal

Grand prix PMU MILANO QUEEN 2021 - The champion who submitted the largest number of entries and took 1st place.FROM 10-15 works- diploma / cup / medal / CROWN + Gift

GRAND PRIX THE BEST COACH MILANO 2021- BIG PRIX BEST COACH--COACH WHO HAS A GREAT TEAM - diploma / cup


IN THE EVENING OF 10.10.2021 ANNOUNCING THE RESULTS OF THE WINNERS CHAMPIONSHIP.

EACH PARTICIPANT WILL PAY FOR DELIVERY OF THE WINNING PRIZES.

E WILL PREPARE YOUR TROPHIES, START TO SEND TO THE WINNERS FROM UNTIL15.10.2021

4. At the final , participants can participate in several categories, the number is not
limited.
5. The cost of participation in the final is like in tab for each category.

1 nomination : 60 Eur

2 nominations : 115 Eur

3 nominations : 165 Eur

4 nominations : 210 Eur

5 nominations : 250 Eur

6 nominations : 290 Eur

7 nominations : 330 Eur

8 nominations : 370 Eur

9 nominations : 410 Eur

10 nominations : 450 eur

6. PMU Masters pay a fee for each category in which he wants to take part in
finals.
7. The amount is paid only to the organizer according to the specified details.
8. Contest applications are accepted until 15.09.2021
9. At the moment the competition, the model must be over 18 years old.
10. The participant of the online championship must send 5 photographs and a video 30 seconds long before the appointed date
11. The photo should contain a photo of the pigmented area
12. Photo of the model before pigmentation
13. Photo after pigmentation (when working on eyebrows, each eyebrow separately)
14. Photo full face
15. Photo from the side
16. Full face photo of the model
17. Photos sent at the wrong time, or not made clearly (where it is impossible to see the gradient and shading) will not be admitted to the competition and will be disqualified
18. The video of the participant's work must be at least 30 seconds long and must show all the work, starting with the focus on the face and with the ZOOM mode as close as possible to the pigmented area.
19. If the conditions are not met, the money will not be returned

20. Gradient feathering eyebrows
Eyebrows should be done using 2 colors of pigments
1. Design of the eyebrow head
2. Symmetry
3. Trauma
4. Gradient pigment
5. Pigment color
6. Harmony of the image
7. Eyebrow shape

22. Lips in the technique "lipstick stain"
1. Form
2. Color
3. Contour
4. Symmetry of the lip arch
5. Injury
6. Harmony of the image
7. General impression

23. Eyelids "classic arrow
1. The elegance of the arrow
2. Arrow symmetry
3. Coloring of the lash zone
4. Arrow shape
5. Harmony
6. Trauma
7. General impression

The participant must fill in all the points upon registration:
- FULL NAME
- FULL ADDRESS
- MOBILE PHONE
- NAME OF NOMINATION AS IN THE REGULATIONS
- CATEGORY TO WHICH THE MASTER TO APPLY
- ATTACH A PHOTO OF THE WORK Briliantcup@gmx.com
- ATTACH A PHOTO OF A PAYMENT CHECK
THE PARTICIPANT PAYS IN FULL FOR DELIVERY OF HIS winning cups BY THE TRANSPORT COMPANY !!
IMPORTANT INFORMATION!!!!!!
close REGISTRATION: 15.09.2021

Registration is strictly by email BriliantCup@gmx.com
name surname-
STREET.NUMBER.APARTAMENT-
contry-
city-
postal code-
telefon-
category-
nomination-
foto work -
name coach-
name team-
payment is made to a bank account or to an account
PayPal- Rodicamunteanu@gmx.com
REFERENCE WRITE CODICE-RODYMILANO2021
to clarify payment details contact
with Organizer + 40769562101-WHATAPP -RODICA MUNTEANU

LIMBA ROMANA

International Championship

“Briliant Cup“

ITALIA, MILANO

21.09.2021


REGULAMENT CAMPIONAT SECTIUNEA PMU

Online PARTICIPAREA

ORGANIZATOR MUNTEANU RODICA


1. Participantul la campionatul online trebuie să fie un maestru cu suficientă experiență de lucru, care să poată finaliza procedura și să o trimită organizatorului la timp
2. Specialiști in Machiaj Permanent de toate nivelurile pot participa la campionatul online.
3. Persoanele care participă la campionatul online trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani în momentul depunerii cererii.
JUNIOR – pana la 2 ani de experienta
MASTER – pana la 5 ani de experienta
PROFESSIONAL – de la 5 ani de experienta

PARTICIPANȚII VOR PRIMI DIPLOMĂ ONLINE PENTRU PARTICIPARE,

CUPA SEPARATĂ ȘI DIPLOMA CÂȘTIGĂTORULUI
LOC 1 -diplomă / cupă
LOCUL 2 - Diplomă / Cupă
LOCUL 3 - Diplomă / Cupă

Marele Premiu pe categorii / 7-10 nominatii

Grand Prix JUNIOR
Grand Prix MASTER - diplomă / cupă /
Grand Prix Professional - diplomă / cupă /

Grand Prix Team - Diploma / Cupa / Medalie

Gran –prix PMU MILANO QUEEN 2021 –
Campionul care se inregistreaza cu cat mai multe lucrari de locul 1 CASTIGA ACEST PREMIU.
De la 10-15 nominatii
- diploma / cupa / medalie / Coroana

GRAND PRIX THE BEST COACH - BIG PRIX BEST COACH—Antrenorul cu cea mai buna echipa si cele mai multe nominatii- diploma / cup

10.10.2021 vom anunta rezultatele cu castigatorii campionatului
Fiecare participant va plati pentru livrarea pachetele ce contin premii , cupe , diplome
Vom incepe livrarea premiilor incepand cu data de 15.10.2021

4. La finala , participanții pot participa la mai multe categorii, numărul nu este
limitat.
5. Costul participării la semifinală este conform tabelului de mai jos pentru fiecare categorie.
6. Maeștri PMU platesc suma pentru fiecare categorie la care vrea să participe .

1 nomination : 60 Euro

2 nominations : 115 Euro

3 nominations : 165 Euro

4 nominations : 210 Euro

5 nominations : 250 Euro

6 nominations : 290 Euro

7 nominations : 330 Euro

8 nominations : 370 Euro

9 nominations : 410 Euro

10 nominations : 450 Euro


7. Suma este plătită doar pe contul organizatorului în conformitate cu detaliile specificate.
8. Cererile de concurs sunt acceptate până la data de 15.09.2021
9. În acest moment concurenta , modelul trebuie să aibă peste 18 ani.
10. Participantul la campionatul online trebuie să trimită 3 fotografii și un videoclip cu 30 de secunde înainte de data stabilită
11. Fotografia trebuie să conțină o fotografie a zonei pigmentate
12. Fotografia modelului înainte de pigmentare
13. Fotografie după pigmentare (când lucrați pe sprâncene, fiecare sprânceană separat)
14. Fotografie cu fața completă
15. Fotografie din lateral
16. Fotografie completă a modelului
17. Fotografiile trimise la un moment nepotrivit sau care nu sunt clarificate (unde este imposibil să se vadă gradientul și umbrirea) nu vor fi admise la concurs și vor fi descalificate
18. Videoclipul lucrării participantului trebuie să aibă o durată de cel puțin 30 de secunde și trebuie să arate toată lucrarea, începând cu focalizarea pe față și cu modul ZOOM cât mai aproape de zona pigmentată.
19. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, banii nu vor fi returnați

20. Sprâncene degradate
21. Sprâncenele trebuie făcute folosind 2 culori de pigmenți
1. Proiectarea capului sprâncenelor
2. Simetrie
3. Leziuni
4. Pigment gradient
5. Culoarea pigmentului
6. Armonia imaginii
7. Forma sprâncenelor
8. Impresia generală a muncii

22. Buze în tehnica „pata de ruj”
1. Forma
2. Culoare
3. Contur
4. Simetria arcului buzelor
5. Leziuni
6. Armonia imaginii
7. Impresie generală


23. Săgeata clasică a pleoapelor
1. Eleganța conturului
2. Simetria conturului
3. Colorarea zonei genelor
4. Forma conturului
5. Armonia
6. Leziuni
7. Impresie generală

Registration is strictly by email BriliantCup@gmx.com
name surname-
contry-
city-
postal code-
telefon-
category-
nomination-
foto work -
name coach-
name team-
payment is made to a bank account or to an account
PayPal- Rodicamunteanu@gmx.com
to clarify payment details contact

with Organizer + 40769562101-WHATAPP -RODICA MUNTEANU
Participantul trebuie să completeze toate punctele la înscriere:
- NUMELE COMPLET
- ADRESA COMPLETA
- TELEFON MOBIL
- DENUMIREA NOMINAȚIEI CA ÎN REGULAMENT
- CATEGORIA LA CARE A APLICAT MESTERUL
- ATAȘAȚI O FOTOGRAFIE A LUCRARII LA Briliantcup@gmx.com
- ATAȘAȚI O FOTO DE VERIFICARE A PLĂȚII TOT IN EMAILUL DE MAI SUS

PARTICIPANTUL PLĂTEȘTE INTEGRAL PENTRU LIVRAREA CUPELOR CÂȘTIGĂTOARE !!!!
INFORMAȚII IMPORTANTE!!!!!!
închide ÎNREGISTRARE: 15.09.2021

IMPORTANT INFORMATION!!!!!!

OPEN REGISTRATION : 15.08.2021

close REGISTRATION : 15.09.2021

JUDGES DAY :21.09.2021-30.09.2021

FINAL REZULTS :10.10.2021

DELIVERY TROPHY- SINCE 15.10.2021

THE PARTICIPANT PAYS IN FULL FOR DELIVERY OF HIS winning cups BY THE TRANSPORT COMPANY !!ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ международного Online ЧЕМПИОНАТА Brillant Cup


1. Участник онлайн чемпионата должен быть мастером с достаточным опытом работы, который сможет выполнить процедуру и отправлять вовремя организатору
2. В онлайн чемпионате могут принять участие специалисты по перманентному макияжу всех уровней.
3. Лица, участвующие в онлайн чемпионате должны быть старше 18 лет на момент подачи заявки.
JUNIOR - данная категория подходит для учащихся, которые учатся в профессионально технических училищах, колледжах и частных школах по дисциплинам индустрии красоты, стаж работы менее 2 лет.
МАСТЕР - имеют право принимать участие мастера стаж работы 5 лет, принимавшие участие в различных ногтевых чемпионатах, и взявшие призовые места, а так же участники.
PROFESSIONAL - имеют право принимать участие победители различных конкурсов, трехкратные победители в одной номинации и более.стаж работы от 5 лет и более.
Участник должен заполнить все пункты при регистрации:
- ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
- ПОЛНЫЙ АДРЕСС
- МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
- НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ, КАК В РЕГЛАМЕНТЕ
- КАТЕГОРИЯ, К КОТОРОЙ МАСТЕР ОТНОСИТЬСЯ
- ПРИКРЕПИТЬ ФОТО РАБОТЫ Briliantcup@gmx.com
- ПРИКРЕПИТЬ ФОТО ЧЕКА ПО ОПЛАТЕ
-УЧАСТНИК ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЕТ ДОСТАВКУ ЕГО выигрышные кубки ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ !!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!!!
ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ:15.09.2021

MPORTANT INFORMATION!!!!!!

OPEN REGISTRATION : 15.08.2021

close REGISTRATION : 15.09.2021

JUDGES DAY :21.09.2021-30.09.2021

FINAL REZULTS :10.10.2021

DELIVERY TROPHY- SINCE 15.10.2021

THE PARTICIPANT PAYS IN FULL FOR DELIVERY OF HIS winning cups BY THE TRANSPORT COMPANY !!

4. На полуфинале участники могут участвовать в нескольких категориях, количество не
ограничено.
5. Стоимость участия в полуфинале составляет - за каждую категорию.
6. Мастера ПМ оплачивают сумму в размере –
1 номинация: - 60 евро
2 номинации: - 115 евро
3 номинации: - 165 евро
4 номинации: - 210 евро
5 номинаций: - 250 евро
6 номинаций – 290 евро
7 номинаций - 330 евро
8 номинаций – 370 евро
9 номинаций – 410 евро
10 номинаций: - 450 евро


7. Сумма оплачивается только организатору по указанным реквизитам.
8.Конкурсные заявки принимаются до 15.09.2021 числа
9. На момент роведения соревнования, модель быть старше 18 лет.
10. Участник онлайн чемпионата должен до назначенной даты прислать
5 фотографий и видео длинной 30 секунд
11. На фотографии должны быть запечатлено фото зоны которая пигментирована
12. Фото модели до пигментирования
13. Фото после пигментирования ( при работе на бровях каждую бровь отдельно )
14. Фото анфас
15. Фото с боку
16. Фото полностью лица модели
17. Отправленные не вовремя фотографии, либо не сделанные чётко ( где невозможно увидеть градиент и растушевка) не будут допущены к конкурсу и будут дисквалифицированы
18. Видео работы участника должно быть не менее 30 секунд и должно показать всю работу, начиная с фокуса на лицо и с режимом приближения ZOOM максимально к пигментированной зоне.
19. При невыполнении условий деньги не будут возвращены

20. Брови в технике "растушевка с градиентом "

21. Брови должны быть сделаны с применением 2 цветов пигментов
1. Оформление головки бровей
2. Симметричность
3. Травматизация
4. Градиент пигмента
5. Цвет пигмента
6. Гармоничность образа
7. Форма бровей
8. Общее впечатление от работы

22. Губы в технике " помадный прокрас "
1. Форма
2. Цвет
3. Контур
4. Симметрия арки губ
5. Травматизация
6. Гармоничность образа
7. Общее впечатление


23. Веки "классическая стрелка “
1. Изящность стрелки
2. Симметрия стрелки
3. Прокрас межресничной зоны
4. Форма стрелки
5. Гармоничность
6. Травматизация
7. Общее впечатление

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ОНЛАЙН-ДИПЛОМ НА УЧАСТИЕ,

ОТДЕЛЬНЫЙ КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ И ДИПЛОМ ЗА
МЕСТО 1-диплом / кубок
МЕСТО 2- диплом / кубок
МЕСТО 3- диплом / кубок

Гран-при по категориям/ 7-10 работ

ЮНИОР Гран-при
МАСТЕР Гран-при- диплом / кубок /
PROFESSIONAL Гран-при- диплом / кубок /

Гран-при команда - диплом / кубок / медаль

Gran –Prix PMU MILANO QUEEN 2021 – Чемпион представивший наибольшее количество работ и занявший 1 место.
ОТ 10-15 работ
- диплом / кубок / медаль /КОРОНА

GRAND PRIX THE BEST COACH -БОЛЬШОЙ ПРИЗ ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР--
ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ КОМАНДУ- диплом / кубок

10.10.2021 ОБЪЯВЛЯЕМ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ПОБЕДИТЕЛИ.
*Транспортные расходы за награды производит сам участник.
*Каждый мастер имеет возможность принять участие в одной или нескольких номинациях , мастер имеет права в каждой номинации выставить по 3 образа.

МЫ ПОДГОТОВЕМ ВАШИ ТРОФЕИ , НАЧИНАЕМ ОТПРАВИТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМ C 15.10.2021

Участник должен заполнить все пункты при регистрации:
- ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
- ПОЛНЫЙ АДРЕСС
- МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
- НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ, КАК В РЕГЛАМЕНТЕ
- КАТЕГОРИЯ, К КОТОРОЙ МАСТЕР ОТНОСИТЬСЯ
- ПРИКРЕПИТЬ ФОТО РАБОТЫ Briliantcup@gmx.com
- ПРИКРЕПИТЬ ФОТО ЧЕКА ПО ОПЛАТЕ
-УЧАСТНИК ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЕТ ДОСТАВКУ ЕГО выигрышные кубки ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ !!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!!!
ДАТА ОКОНЧАНИЧ РЕГИСТРАЦИИ:15.09.2021


Registration is strictly by email BriliantCup@gmx.com
name surname-
contry-
city-
postal code-
telefon-
category-
nomination-
foto work -
name coach-
name team-
payment is made to a bank account or to an account
PayPal- Rodicamunteanu@gmx.com
to clarify payment details contact

with Organizer + 40769562101-WHATAPP -RODICA MUNTEANU
Made on
Tilda